PerheSuojaa päihteitä vastaan

Tupakointia ja alkoholinkäyttöä koskevat säännöt

Miten puuttua alaikäisten lasten tupakointiin tai alkoholinkäyttöön?

Nuoret tarvitsevat rajoja, aivan kuten pienet lapset. Monet nuoret eivät tiedä, onko kotona sääntöjä, koska niitä ei ole tehty selväksi eikä niistä ole keskusteltu tarpeeksi. Sinun täytyy päättää, millaiset säännöt sopivat parhaiten juuri teidän perheellenne. Keskustelkaa vanhempina keskenänne aiheesta ja tehkää alustavia päätöksiä, miten juuri teidän kodissanne toimitaan. Ottakaa sitten nuori mukaan keskusteluun ja pitäkää perhekokous. Aloittaessanne yhteistä keskustelua, kerro aluksi, miksi on tärkeää, ettei nuori tupakoi eikä juo alkoholia.

Mitä avoimemmin aiheesta puhutaan, sen parempi. Yhdessä toimiva perhe asettaa selkeät säännöt, valvoo niitä ja varmistaa, että nuori ymmärtää sekä säännöt että niiden rikkomisen seuraukset.  Samanaikaisesti myös vastuuta on osattava antaa runsaasti ja luotettava nuoren kykyyn ymmärtää asian vakavuus hänen oman hyvinvointinsa kannalta.

Keskustelkaa jokaisesta ehdotuksesta erikseen. Kuuntele nuoren kysymykset ja huolenaiheet niihin liittyen. Tehkää yhdessä päätökset säännöistä ja seurauksista, jos sääntöjä ei noudateta.

Liiallinen kontrollointi ei kuitenkaan ole viisasta. Luota siihen, että nuori pystyy ottamaan vastuuta niin itsestään kuin muistakin. Kannusta nuorta itsenäisyyteen ja yksilöllisyyteen, mutta osoita, että perheen sääntöjä tulee noudattaa. Ne nuoret, joiden kotona päihteiden käytöstä on selkeät säännöt, tupakoivat ja juovat alkoholia muita vähemmän.

©Tampereen yliopisto, terveystieteen laitos