Ryhmätyö

Ryhmätyö lisää luokan yhteisöllisyyttä. Ryhmätyö vaatii osallistujiltaan vuorovaikutustaitoja, kuten toisten näkemysten kuuntelemista ja kunnioittamista sekä kykyä arvostaa ja tuoda esille omia näkemyksiään. Tähän tarvitaan turvallista ryhmää, jossa kaikki uskaltavat ilmaista itseään. Ryhmiä voi muodostaa erilaisia menetelmiä apuna käyttäen.

Jäsenet täydentävät toisiaan

Parhaimmillaan kaikki ryhmän jäsenet osallistuvat tasavertaisesti ryhmän työskentelyyn. Kaikkien ei kuitenkaan tarvitse työskennellä ryhmässä samalla tavalla, sillä erilaisia rooleja tarvitaan. Yksi voi olla työskentelyn vauhdittaja ja toinen taas pysäyttäjä, joka pakottaa pohtimaan. Kolmas tuo mukanaan hyvän esimerkin, neljäs analysoi ja tekee yleistyksiä. Pääasia on, että jokainen voi olla mukana omalla persoonallaan, muita jyräämättä.

Posteri ryhmätyönä

Ryhmätyönä voidaan tehdä esimerkiksi postereita. Posteri on tietotaulu tai juliste, jota käytetään tieteellisissä yhteyksissä kuvaamaan tutkimuksen tuloksia lyhyesti ja ytimekkäästi. Opiskelijat voivat tehdä postereita kartongeille esimerkiksi leikkaamalla sopivia kuvia ja tekstejä lehdistä ja täydentämällä niitä kirjoittamalla ja piirtämällä.

Postereita voi tehdä esimerkiksi seuraavista aiheista: tupakka ja ulkonäkö, tupakoitsijan kunto, tupakka ja seurustelu/seksi, tupakointi ja vanhemmuus, tupakka ja ympäristö, tupakointi ja työelämä, tupakka mediassa, tupakan matka, tupakoinnin lopettaminen.

Porinaryhmä

Porinaryhmä on lyhyt keskusteluhetki pienissä ryhmissä tai pareittain (pariporina). Opiskelijat keskustelevat opettajan antamasta aiheesta tai kysymyksestä esimerkiksi viisi minuuttia. Porinaryhmä voidaan helposti muodostaa kesken tunnin, kun halutaan saada jostain aiheesta mielipiteitä nopeasti.

Arviointi auttaa kehittymään

Työskentelyn päätteeksi voidaan arvioida työskentelyn etenemistä: Ottivatko kaikki ryhmän jäsenet osaa työhön? Miten yhteistyö sujui? Näin opiskelijat oppivat kehittämään ryhmätyötaitojaan.